13. kansainvälinen fennougristikongressi järjestetään Wienin yliopistossa 16.-21. elokuuta 2020. Ohjelma koostuu plenaariesitelmistä, symposiumeista ja aihekohtaisista sektioista. 

Tätä kotisivua päivitetään ja täydennetään jatkuvasti.