Tuemme Ukrainaa

Fennougristikongressin wieniläinen järjestelytyöryhmä yhdessä Wienin yliopiston ja muiden Itävallan (OeAD, BMBWF, OeAW) ja Euroopan instituutioiden ja järjestöjen kanssa (EU, ALLEA, CENTRAL, Circle U. etc.) ilmaisee solidaarisuutensa Ukrainan kansaa kohtaan, joka nyt taistelee vapautensa ja koko Euroopan demokratian puolesta.

Samalla tunnemme syvää huolta niistä vaikutuksista, joita sodalla on koko tieteenalallemme. Tiedämme, että monet kollegoistamme Venäjällä tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, ja jotkut heistä ovat ottaneet henkilökohtaisia riskejä ja protestoineet julkisesti sotaa vastaan. Sota tulee suorasti tai epäsuorasti vahingoittamaan kollegojamme, heidän työtään ja tieteenalallemme olennaisen tärkeää kansainvälistä yhteistyötä. Ennen kaikkea sodan ja sitä ruokkivan aggressiivisen etnonationalismin seuraukset vahingoittavat Venäjän uralilaisten vähemmistökielten puhujayhteisöjä, joiden tilanne on ennestäänkin ollut vaikea. 

CIFU XIII ei tee institutionaalista yhteistyötä Venäjän kanssa. Kollegamme Venäjältä voivat kuitenkin osallistua kongressiin yksityishenkilöinä. Toivomme, että tieteenalamme sisäiset yhteydet ja rauhanomaisen yhteistyön perinne kantavat yli näiden vaikeiden aikojen.