Szolidaritási nyilatkozat Ukrajnával

A XIII. CIFU bécsi szervezőbizottsága a Bécsi Egyetemmel és más ausztriai (OeAD, BMBWF, OeAW), ill. európai  intézményekkel és szervezetekkel (EU, ALLEA, CENTRAL, Circle U. stb.) együtt szolidaritást vállal Ukrajnával szabadságáért, függetlenségéért és az európai demokráciáért vívott harcában.

Mély aggodalommal töltenek el bennünket a háború uralisztikára kiható ​​következményei is. Tudjuk, hogy sok oroszországi kollégánk elítéli Oroszország Ukrajna ellen indított támadását; néhányuk személyes kockázatot is vállalt azzal, hogy nyilvánosan tiltakozott a háború ellen. A háború közvetve vagy közvetlenül árt kollégáinknak, károkat okoz munkájukban és a kutatási területeinken elengedhetetlen nemzetközi együttműködésben. A háború következményei és az azt tápláló agresszív etnonacionalizmus további értelmetlen rombolásokhoz vezetnek Oroszország sebezhető uráli nyelveket beszélő kisebbségi közösségeiben.

Bár a XIII. CIFU intézményi szinten nem működik együtt Oroszországgal, magánszemélyként azonban oroszországi kollégáink is részt vehetnek a kongresszuson. Reméljük, hogy az uralisztikán belüli kapcsolataink és a békés együttműködés hagyományai ezekben a nehéz időkben is fenn fognak maradni.