Toetame Ukrainat

CIFU XIII korraldusmeeskond Viinis koos Viini ülikooli ja teiste Austria (OeAD, BMBWF, OeAW) ja Euroopa (EU, ALLEA, CENTRAL, Circle U. jne.) institutsioonide ja organisatsioonidega on solidaarne Ukraina rahvaga ja avaldab neile toetust võitluses vabaduse ja demokraatia eest Euroopas.

Ühtlasi teeb meid murelikuks selle sõja mõju uralistikale. Teame, et paljud kolleegid Venemaal mõistavad Venemaa agressiooni Ukrainas hukka; nii mõnigi neist on riskinud avalikult sõja vastu protestida. Sõda Ukrainas mõjutab otseselt või kaudselt ka meie kolleege Venemaal, nende tööd ja olulist panust rahvusvahelises uralistikaalases koostöös. Mis peamine, sõjal ja seda toitval agressiivsel etnonatsionalismil on kahjulikud tagajärjed niigi haavatavatele uurali keeli rääkivatele vähemusrahvustele Venemaal.

CIFU XIII ei tee institutsioonilist koostööd Venemaaga. Meie Vene kolleegidel on siiski võimalik sellel kongressil osaleda eraisikutena. Loodame, et kontaktid uurali keeleteadlastega ja meie pikaajaline rahumeelne koostöötraditsioon elavad need keerulised ajad üle.