XIII rahvusvaheline soome-ugri kongress (CIFU) korraldatakse Viini ülikoolis 16.-21. augustil 2020. Programm koosneb plenaarettekannetest, sümpoosiumidest ning temaatilistest sektsioonidest. 

Kodulehte täiendatakse pidevalt.