Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum (CIFU) on soome-ugri (uurali) keelte, kultuuride ja ajaloo alal kõige tähtsam rahvusvaheline teadusüritus. Kongresse korraldatakse alates 1960. aastast igal viiendal aastal, nüüd esimest korda väljaspool "soome-ugri riike" ning Venemaad.