A Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum) a finnugor (uráli) nyelvek, kultúrák és történelem kutatásának területén a legfontosabb tudományos rendezvény. A kongresszust 1960 óta ötévente szervezik, most először az önálló államisággal rendelkező finnugor államokon és Oroszországon kívül.