A Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum) a finnugor (uráli) nyelvek, kultúrák és történelmük kutatásának területén a legjelentősebb tudományos rendezvény. A kongresszust 1960 óta ötévente szervezik meg, ezúttal először az önálló államisággal rendelkező finnugor államokon és Oroszországon kívül.