KOHAD

Esimene vastuvõtt toimub ülikooli peahoones.

Avamine, plenaarettekanded, sektsioonid ja sümpoosiumid toimuvad ülikooli kampuses.