1. kiertokirje

Arvoisat kollegat,


Kansainvälinen fennougristikongressi (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum, CIFU) on fennougristiikan (uralistiikan) kansainvälinen päätapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1960 lähtien joka viides vuosi. Perinteisesti kongressin järjestäjinä ovat vuorotelleet "suomalais-ugrilaiset valtiot", vuodesta 1990 Unkari, Suomi, Viro ja Venäjä. Vuonna 2015 Oulun 12. kongressissa kuitenkin päätettiin, että kongressi ensi kertaa historiansa aikana järjestettäisiin näiden maiden ulkopuolella, Wienissä. Wienin yliopiston suomalais-ugrilaiselle osastolle tämä on suuri kunnian ja luottamuksen osoitus. Näemme sen myös tärkeänä muistutuksena siitä, että fennougristiikka on kansainvälinen tieteenala, joka ylittää valtioiden, alueiden, kansallisten tutkimusperinteiden ja koulukuntien rajat.

Kutsumme kaikkia kiinnostuneita kollegoja XIII kansainväliseen fennougristikongressiin, joka pidetään Wienissä 16.-21. elokuuta vuonna 2020. Ohjelma koostuu plenaariesitelmistä, symposiumeista ja sektioesitelmistä. Kongressilla ei ole erityistä teemaa, vaan kaikki fennougristinen (uralistinen) tutkimus sanan laajimmassa merkityksessä on tervetullutta. Muistutamme kuitenkin, että pelkästään unkarin, suomen tai viron kieltä käsittelevät esitelmät, jos niihin ei liity laajempaa kansainvälistä tai vertailevaa näkökulmaa, sopisivat paremmin näiden erikoisalojen omiin konferensseihin.

Tällä ensimmäisellä kiertokirjeellä kutsumme teitä ehdottamaan kongressin puitteissa järjestettävää symposiumia. Ehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostitse kongressin sähköpostiosoitteeseen cifu13@univie.ac.at viimeistään 31. lokakuuta 2017. Ehdotuksiin tulee sisältyä lyhyt kuvaus symposiumista sekä vastuullisen järjestäjän nimi ja yhteystiedot. Ehdotukset on jätettävä englanniksi. (Huomautamme, että varsinaiset esitelmät kongressissa voidaan pitää myös muilla fennougristiikassa perinteisesti käytetyillä kielillä. Symposiumien kielivalinnoista päättää kunkin symposiumin järjestäjä.) Kukin järjestäjä huolehtii symposiumiinsa tarjottujen abstraktien arvioinnista. Symposiumien järjestäjät voivat myös koota ja toimittaa symposiumin materiaalista oman julkaisun; kongressin järjestäjät eivät aio toimittaa kaikki kongressin esitelmät käsittävää julkaisua.

Kongressin verkkosivustoa osoitteessa cifu13.univie.ac.at päivitetään jatkuvasti, ja uutta tietoa (seuraavat kiertokirjeet, esitelmäkutsut, tietoja ohjelmasta, tapahtumapaikoista, ilmoittautumisesta, maksuista jne.) lisätään. Ajankohtaista tietoa on tarjolla myös kongressin Facebook-tapahtumasivulla (http://www.facebook.com/events/436565176702962/ ).

Tervetuloa Wieniin 2020!

Johanna Laakso
XIII fennougristikongressin presidentti