TOINEN KIERTOKIRJE: ESITELMÄKUTSU

Hyvät kollegat,

kansainvälinen fennougristikongressi (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum, CIFU) on fennougristiikan (uralistiikan) tärkein kansainvälinen tapahtuma. Vuonna 2015 Oulussa järjestetyssä 12:nnessa kongressissa päätettiin, että vuoden 2020 CIFU ensi kertaa kongressien historiassa tapahtuisi perinteisten järjestäjämaiden ulkopuolella, Wienissä. Wienin yliopiston fennougristiikan laitokselle tämä luottamustehtävä on suuri kunnia. Näemme tässä myös tärkeän muistutuksen siitä, että fennougristiikka on kansainvälinen tieteenala, joka ylittää valtioiden, alueiden, kansallisten tutkimusperinteiden ja koulukuntien rajat.

Kutsumme kaikkia kiinnostuneita alan tutkijoita XIII kansainväliseen fennougristikongressiin, joka järjestetään Wienissä 16.–21.8.2020. Kongressin ohjelma muodostuu plenaari- ja sektioesitelmistä sekä symposiumeista. Esitelmät kaikilta fennougristiikan alueilta ovat tervetulleita. Tämä koskee myös kolmen suomalais-ugrilaisen kansallisvaltion (Unkari, Suomi, Viro) kansalliskielten ja kulttuurien tutkimusta. (Muistutamme kuitenkin, että näillä aloilla on myös omat vakiintuneet tutkijatapaamisensa ja julkaisukanavansa ja että näitä "suuria" kansallisvaltiokieliä ja -kulttuureja käsittelevät esitelmät, mikäli niihin ei sisälly tai niistä ei aukene yleisempiä vertailevia näkökulmia, saattaisivat olla paremmin paikallaan jollakin tällaisella foorumilla.) Kongressin aikataulu toimii 30 minuutin yksikköinä; jotta keskusteluun ja salien välillä siirtymiseen jäisi aikaa, sektio- ja symposiumiesitelmien kestoksi suositellaan noin 20 minuuttia.

Ehdotettujen esitelmien tiivistelmät on jätettävä 30.9.2019 15.10.2019 mennessä käyttäen Wienin yliopiston tapahtumapalvelun järjestelmää, johon linkki löytyy täältä sekä tämän tekstin alapuolelta. Muulla tavalla jätettyjä tiivistelmiä ei voida ottaa huomioon. Jos järjestelmän käyttö tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä meihin tai Wienin yliopiston kongressipalveluun osoitteessa congress@univie.ac.at.  

Järjestelmään kirjauduttaessa on ensin luotava käyttäjätili. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoitteenne, lisäksi teidän on annettava vähintään viiden merkin mittainen salasana ja varmuudeksi toistettava se. Kirjautumistietojen syöttämisen jälkeen voitte syöttää (kirjoittaa tai sijoittaa leikepöydältä) tiivistelmänne otsikon sekä tekstin. Lisäksi on valittava ponnahdusvalikosta symposiumi tai yleinen esitelmäsektio. (Tietoa symposiumeista löytyy sivulta https://cifu13.univie.ac.at/programme/symposia/ .)

Tiivistelmän maksimipituus on 3000 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit). Kukin osallistuja voi jättää korkeintaan kaksi tiivistelmää, toisen pääkirjoittajana, toisen yhtenä muista kirjoittajista.

Huomatkaa, että tiivistelmät on laadittava englannin kielellä. Varsinainen kongressiesitelmä on periaatteessa mahdollista pitää millä hyvänsä alalla perinteisesti käytetyistä kielistä, ja erityisesti kannustamme käyttämään vähemmistökieliä. Muistutamme kuitenkin myös, että CIFU on kansainvälinen tapahtuma ja kielet tulisi valita siten, että mahdollisimman monet pystyvät seuraamaan esitystä. (Jos itse esitys on harvempien ymmärtämällä kielellä, suositellaan, että visuaalinen oheismateriaali olisi esimerkiksi englanniksi.) Symposiumien kielivalinnoista päättää kunkin symposiumin järjestäjä.

Monikielisyyden takia on myös tärkeää, että kunkin esitelmän otsikko lopullisessa ohjelmassa on sillä kielellä, millä esitelmä pidetään; jos otsikko on englanniksi, yleisö odottaa englanninkielistä esitelmää. Otsikoikaa tiivistelmänne sillä kielellä, jolla aiotte pitää esitelmänne!

Vertaisarvioinnin jälkeen tiivistelmien hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan viimeistään 1.3.2020. Tästä alkaen myös kongressiin ilmoittautuminen on mahdollista. Myös ilmoittautuminen hoidetaan sähköisesti, ja linkki ilmoittautumispalveluun tullaan julkaisemaan kongressin kotisivulla.

Hyväksytyt tiivistelmät julkaistaan kongressin kotisivulla. (Mikäli tiivistelmän tekijä ei saavukaan kongressiin, tiivistelmä poistetaan.) Symposiumien järjestäjiä kannustetaan toimittamaan symposiumien esitelmistä omia julkaisuja. Keskitettyä julkaisumahdollisuutta kaikille CIFU:n esitelmille ei ole suunnitteilla.

Kongressin verkkosivustoa osoitteessa cifu13.univie.ac.at päivitetään jatkuvasti, ja siellä tullaan julkaisemaan lisää tietoa kongressipaikasta, matka- ja majoitusjärjestelyistä, ohjelman yksityiskohdista, ilmoittautumisesta ja osallistumismaksuista jne. Voitte myös seurata Facebook-tapahtumasivuamme osoitteessa http://www.facebook.com/events/436565176702962/ tai lähettää meille sähköpostia osoitteeseen cifu13@univie.ac.at.

Tervetuloa Wieniin kesällä 2020!

Johanna Laakso
XIII fennougristikongressin presidentti