Meghívó

XIII. CIFU

Első körlevél / Felhívás szimpóziumok témajavaslataira

Tisztelt Kollégák,

a Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum, CIFU) a finnugrisztika, ill. az uralisztika legfontosabb rendezvényei közé tartozik. 1960 óta ötévenként tartják meg a kongresszust, a vendéglátó hagyományosan mindig az egyik ”finnugor ország”. 1990 óta Magyarország, Finnország, Észtország és Oroszország váltotta egymást. A XII. CIFU-n Ouluban (2015) született meg az a döntés, hogy a CIFU 2020-ban fennállása során első ízben nem a fent említett országok egyikében, hanem Ausztriában, Bécsben kerül megrendezésre. A Bécsi Egyetem Finnugor Intézete számára megtiszteltetés, hogy megbízást kapott a kongresszus megszervezésre és lebonyolítására, egyúttal úgy tekint erre a lehetőségre mint a finnugor kutatások nemzetközi jellegének hangsúlyozására, amely országhatárokon, régiókon, nemzeti kutatási hagyományokon és iskolákon is túlmutat.

Minden érdeklődő Kollégát szeretettel várunk a XIII. Nemzetközi Finnugor Kongresszusra 2020. augusztus 16. és 21. között. A program plenáris ülésekből, szimpóziumokból és általános ülésekből fog állni. A kongresszusnak alapvetően nincs előírt témája: a finnugrisztika/uralisztika minden területésről szívesen látunk javaslatokat. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a kizárólag magyar, észt, finn tematikájú előadások összehasonlító aspektus vagy nemzetközi relevancia nélkül a hungarológiai, fennisztikai és esztonisztikai kongresszusok tematikájába jobban illeszkednek.

Első körlevelünkben szeretnénk Önöket arra kérni, hogy a szimpóziumok témájára tett javaslataikat e-mailben a cifu13@univie.ac.at e-mail címre szíveskedjenek 2017. október 31-ig megküldeni. A javaslatoknak a tematika rövid leírását, továbbá a szervezők nevét és elérhetőségét kell tartalmaznia. A javaslatokat angol nyelven kérjük megírni. (A szimpóziumok munkanyelveit a szimpóziumok vezetői határozhatják meg; ez esetben lehetséges munkanyelvek a finnugrisztikában általában használt más nyelvek is.) Minden szimpóziumvezető maga felel a szimpóziumába beválogatott absztraktok kiválasztásáért és elbírálásáért. A szimpóziumvezetők – amennyiben erre igény van –, saját, független kötet formájában publikálhatják a szimpóziumon elhangzott előadásokat. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a kongresszuson elhangzó előadások összességét nem áll módunkban gyűjteményes kötetben megjelentetni.

A kongresszus weblapját – cifu13.univie.ac.at – rendszeresen aktualizáljuk, és az újabb információkat (további körlevelek, konferencia-felhívás, információk a megrendezés színhelyéről, program, regisztráció és részvételi díj) folyamatosan közzétesszük. A kongresszus Facebook-oldala a következő cím alatt található: http://www.facebook.com/events/436565176702962/, örülnénk, ha belépne résztvevők közé.

Szeretettel várjuk Bécsben 2020-ban!

Johanna Laakso

a XIII. Finnugor Kongresszus elnöke