Konverentsikutse

Austatud kolleegid,

rahvusvaheline soome-ugri kongress (Congressus Intarnationalis Fenno-Ugristarum, CIFU) on tähtsaim rahvusvaheline üritus soome-ugri (uurali) teadusmaailmas. Kongressi korraldatakse alates 1960. aastast igal viiendal aastal.

Traditsiooniliselt on korraldajamaaks üks „soome-ugri maadest“, alates 1990. aastast vaheldumisi Ungari, Soome, Eesti ja Venemaa. XII kongressil Oulus otsustati esimest korda terve CIFU ajaloo vältel valida järgmise kongressi korraldajaks linn väljaspool „soome-ugri maid“, Viin. Viini Ülikooli soome-ugri osakonnale on see suur au ja usaldus ning ühtlasi ka kinnitus finnougristikast kui rahvusvahelisest teadusharust, mis ületab riigipiire, regioone, rahvuslikku teadustraditsioone ja koolkondi.

Kutsume kõiki huvilisi kolleege XIII rahvusvahelisele soome-ugri kongressile Viinis 16.-21. augustil 2020. Kavas on plenaarettekanded, sümpoosiumid ning temaatilised sektsioonid. Kongressil puudub konkreetne teema: oodatud on ettekanded finnougristika erinevatest valdkondadest. Sooviksime meeleldi aga tähelepanu pöörata sellele, et ettekanne ungari, soome või eesti keele teemal, milles puudub rahvusvaheline või võrdlev aspekt, sobiks paremini siiski vastava eriala konverentsile.

Käesolevas esimeses ringkirjas kutsume Teid üles tegema ettepanekuid sümpoosiumideks. Ettepanekud palume saata e-posti aadressile cifu13@univie.ac.at hiljemalt 31. oktoobriks 2017. Ettepanek peaks sisaldama lühidat sümpoosiumi kirjeldust inglise keeles ning vastutava organiseerija nime ja kontaktandmeid. (Kongressil võib ettekandeid pidada ka soome-ugri keeltes, konkreetse sümpoosiumi töökeele määrab sümpoosiumi läbiviija.)

Sümpoosiumile laekunud abstraktide hindamise ja valiku eest vastutab sümpoosiumi organisaator. Soovi korral võib sümpoosiumi organisaator sümpoosiumi materjalidest välja anda sõltumatu kogumiku. Anname teada, et CIFU XIII korraldajad ei plaani publitseerida kogumikku kongressi kõikide ettekannetega.

Kongressi koduleht cifu13.univie.ac.at on pideval täiendamisel ja uuendamisel (ringkirjad, kutsed, kava, toimumispaigad, registreerimine, osalustasu jne). Uuemat infot leiab ka kongressi Facebooki lehelt CIFU XIII Facebook, millega olete võimaluse korral oodatud liituma. 

 

Tere tulemast Viini 2020!

Johanna Laakso

XIII soome-ugri kongressi esimees