6. INFOKIRI

Armsad kolleegid!

 

Ilmselt on kõigile teada, et olukord seoses COVID-iga pole nii kiirelt paranenud, nagu me lootsime. Praeguses olukorras ei ole endiselt veel võimalik käesoleva aasta augustiks kindlaid plaane teha. Pärast pikka kaalumist tuli vastu võtta otsus CIFU XIII taaskord edasi lükata – augustisse 2022. Paljud ülikoolilinnaku ruumid on selleks ajaks paraku juba broneeritud ja nii ei jäänud meile kuupäevade osas suurt valikuvõimalust: kongress toimub

22.-27. august 2022

Värsked uudised kava osas jõuavad kodulehele mõne aja pärast. Kongressile registreerimine avatakse 2022. aasta kevadel (tõenäoliselt veebruaris või märtsis). Seda saab teha veebi teel.

Juba kavva võetud ettekanded on automaatselt kavas ka uute kuupäevadega kongressil.
Kui olete saanud kinnituse ettekande pidamise kohta, ei ole vaja oma ettekande teesi uuesti esitada.

Lähiajal saabub tagasiside ka neile, kes esitasid oma kavandatava ettekande teesi 2020. aasta lõpupoole. Vabandame viivituse pärast!

Eelmise aasta kogemusest innustatuna toimub ka sel aastal digitaalne eelkongress:

ajavahemikus 8. – 13. august 2021

(täpsed kuupäevad selguvad mõne aja pärast koos ülejäänud üksikasjadega).

Neid, kes ei soovi oma ettekandega oodata kuni 2022. aasta augustini, julgustame üles astuma käesoleva aasta veebikongressil. Huvitatuil palun saata e-kiri cifu@univie.ac.at.

(Juhul kui ettekanne on osa sümpoosionist, palume võtta ühendust ka sümpoosioni korraldajaga.)

Septembris 2021 avaneb uus võimalus esitada kavandatavate ettekannete teese neil, kelle ettekanne tuli esitamisele juba veebikongressil ja kes sooviksid esitada uue ettekande teesi. Samuti neil, kellest esimesed tähtajad märkamatult mööda lipsasid.

Värske info saamiseks tasub hoida silm peal CIFU kodulehel cifu13.univie.ac.at.

Küsimuste korral palume võtta ühendust e-posti teel cifu13@univie.ac.at.

Loodetavasti kohtume selle pingelise aja lõppedes teie kõigiga Viini Ülikooli kampuses - ami késik, nem múlik! Parem hilja, kui mitte kunagi!

Püsige terved ja hoidke end!

Parimate soovidega

Johanna Laakso, CIFU XIII president

P.S. Kongressil ei ole küll eraldi meililisti, kuid vastavasisuline info laekub ka rahvusvahelisse fennougristika ja sellega seotud teadusharude listi Ura-list. Ura-listiga liitumiseks tuleb saata e-kiri aadressile majordomo@helsinki.fi, sisuks (kirja sisus, mitte pealkirjas) „subscribe ura-list“ ning oma e-posti aadress. (Listist lahkumine käib samal põhimõttel, vastavalt siis tekstiga „unsubscribe ura-list“). Ura-listi arhiivi leiab siit: http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/